Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel - Viettel Construction

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA VCC

1. TUYÊN NGÔN VỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

VCC nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp cho VCC và xác định rằng trách nhiệm của VCC là quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách thích hợp, vì lợi ích của cả VCC và Khách hàng, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Địa chỉ liên hệ: Số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 1900 98 98 68

Định nghĩa

“VCC” Là Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel; Mã số thuế: 0104753865; Trụ sở chính: Số 1, Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội.
“Khách hàng” là các khách hàng cá nhân với thông tin cung cấp cho VCC khi mua bán hàng hóa và/hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VCC.
“Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
“Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao.
“Kênh giao dịch” là các kênh giao dịch điện tử giữa VCC và Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế ở website, ứng dụng bán hàng…hoặc các kênh giao dịch khác tùy theo từng thời kỳ do VCC cung cấp.

1. Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân
Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tối đa theo quy định của VCC và quy định của pháp luật. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
VCC không mua bán dữ liệu cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi được chủ dữ liệu cho phép và phù hợp quy định của pháp luật.
VCC không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Các nguyên tắc khác theo quy định pháp luật hiện hành

2. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý  
VCC thu thập các loại dữ liệu cá nhân của khách hàng theo danh mục dưới đây, danh mục này bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ, tương tác của Khách hàng với VCC:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
- Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
- Giới tính;
- Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
- Quốc tịch;
- Hình ảnh của cá nhân (bao gồm cả hình ảnh, thông tin có được từ các hệ thống camera an ninh);
- Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

- Tình trạng hôn nhân;
- Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
- Thông tin về tài khoản số của cá nhân;
Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng hoặc giúp xác định Khách hàng hàng không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu dưới đây (bao gồm thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng,…);
Dữ liệu liên quan đến hoạt động của Khách hàng trên các trang tin điện tử hoặc ứng dụng của VCC, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, v.v..
Các mối quan tâm của Khách hàng đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp v.v…
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:  Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 3.  Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân 
VCC thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân Khách hàng cung cấp với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách này và theo quy định của pháp luật.
VCC sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng vào các mục đích sau:
Hỗ trợ Khách hàng khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ do VCC cung cấp.
Cung cấp sản phẩm, dịch vụ của VCC, sản phẩm, dịch vụ VCC hợp tác với đối tác cho Khách hàng.
Thực hiện các hoạt động sau bán hàng như: chăm sóc khách hàng, bảo hành, bảo dưỡng, xử lý sự cố.
Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng.
Sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Khách hàng dưới các hình thức như: Gửi thư ngỏ, thông tin đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, Khách hàng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp diễn ra.
Cung cấp thông tin cho đơn vị thứ ba nhằm mục đích vận chuyển, giao hàng.
Xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của Ứng dụng/ Website.
Thực hiện các bản khảo sát Khách hàng để cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà VCC cung cấp cho khách hàng.
Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ/sản phẩm mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
Thực hiện
Thực hiện các hoạt động quảng cáo, khuyến mại và/hoặc các hoạt động xúc tiến thương mại khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của VCC.
 4.  Thời gian xử lý dữ liệu cá nhân 
VCC sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng kể từ khi khách hàng chấp thuận Chính sách này và cung cấp thông tin cho VCC cho tới thời điểm Khách hàng yêu cầu Viettel chấm dứt việc xử lý dữ liệu.

 5.  Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân 
Tùy thuộc vào bản chất của loại sản phẩm, dịch vụ mà VCC cung cấp cho Khách hàng, VCC sẽ có thể tiến hành các hoạt động ghi, phân tích, lưu trữ, truy cập, truy xuất, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao hoặc các hành động khác có liên quan đối với dữ liệu cá nhân của Khách hàng để thực hiện Mục Đích.
Khi có yêu cầu từ Khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, VCC có thể tiến hành các hoạt động tác động đến dữ liệu cá nhân của Khách hàng (ví dụ như chỉnh sửa, cập nhật; cung cấp dữ liệu cá nhân, …).
 6.  Tổ chức, cá nhân có liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân 
Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin Khách hàng cho mục đích như đã nêu tại Điều 4 Chính sách và các trường hợp được phép quy định tại điểm b, điểm c mục 3 này, VCC cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng ra ngoài.
Trong một số trường hợp, VCC có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của Khách hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
VCC có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết khác như sau:
 Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Trong trường hợp mà  thông tin đó sẽ giúp VCC bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân