Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel - Viettel Construction

 

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

AIOSERVICE X PHARMACITY

Bảo dưỡng hệ thống điều hòa cho chuỗi nhà thuốc Pharmacity

AIO SERVICE X BAMBOO

Vận hành hệ thống NLMT của tập đoàn Bamboo tại tỉnh Vĩnh Long ( 49.3MWp)

AIO SERVICE X SAMSUNG

Bảo dưỡng trọn gói 80 điều hòa âm trần dự án Samsung Engineering

AIO SERVICE X VINMEC

Bảo dưỡng hệ thống bình nóng lạnh tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng

AIO SERVICE X VSIP

Bảo dưỡng trọn gói 50 điều hòa tại Khu Công nghiệp Vsip Bình Dương

AIO SERVICE X GREEN YELLOW

Vận hành hệ thống Điện mặt trời mái nhà cho GreenYellow (57.9 MWP)